Edgar Degas
Edgar Degas's Oil Paintings
Edgar Degas Museum
19 July 1834 - 27 September 1917. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edgar Degas Gallery.org, welcome & enjoy!
Edgar Degas Gallery.org
 

Edgar Degas
At the Ballet
1872 69 x 49cm Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt
ID: 00839

Edgar Degas At the Ballet
Go Back!Edgar Degas At the Ballet


Go Back!


 

Edgar Degas

French Realist/Impressionist Painter and Sculptor, 1834-1917 French painter, draughtsman, printmaker, sculptor, pastellist, photographer and collector. He was a founder-member of the Impressionist group and the leader within it of the Realist tendency. He organized several of the group exhibitions, but after 1886 he showed his works very rarely and largely withdrew from the Parisian art world. As he was sufficiently wealthy, he was not constricted by the need to sell his work, and even his late pieces retain a vigour and a power to shock that is lacking in the contemporary productions of his Impressionist colleagues.  Related Paintings of Edgar Degas :. | Diego Martelli | In the Bourse | Waiting | The Woman Play Parasol | People |
Related Artists:
Francois-Marius Granet
1775-1849 French Francois Marius Granet Gallery French painter; student of J. L. David. Granet is known for his depictions of church interiors, among them his numerous versions of the Choir of the Capuchin Monastery, one of which is in the Metropolitan Museum. He bequeathed much of his own best work and also his fine collection of paintings to the museum of his native Aix-en-Provence.
Hicks, Thomas
American Painter, 1823-1890 Cousin of Edward Hicks. After being apprenticed (c. 1835-9) in the sign-painting shop of his cousin, he studied at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts in Philadelphia (1839-40) and at the National Academy of Design in New York (1840-44). He then sketched and painted in England, Italy and France before becoming a student of Thomas Couture in Paris (1848-9). On his return to the USA in 1849, he established a studio in New York and quickly became a popular portrait painter, although his portrayals only rarely have enough psychological depth to make them of more than documentary interest. Hamilton Fish (1852; New York, City Hall) is among his stronger works. Hicks also painted genre subjects, such as Musicale: Barber Shop, Trenton Falls (1866; Raleigh, NC Mus. A.), and landscapes, the latter chiefly near Thornwood, his summer residence at Trenton Falls, NY.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Edgar Degas
All the Edgar Degas's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved